Machines4Green B.V. en Buma Bemiddeling B.V. hebben een prototype ontwikkeld van een machine die slurven kan vullen met een absorberend materiaal en waardoor tijdelijke dijken kunnen worden gerealiseerd. De slurf zal dan kunnen worden neergelegd op locaties waar wateroverlast of dijkdoorbraak wordt verwacht. Wanneer het water omhoog komt zal het materiaal in de slurf naar verwachting het water opzuigen, zwaar worden en vervolgens het water tegen houden.

Het betreft slurven van zwaar geotextiel, passend bij het ontwikkelde tunnelsysteem.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door de Europese Unie en EFRO.