Opslag en bewerking van Biomassa

Biomassa

Opslag en bewerking van Biomassa

Feedtuber heeft speciale machines ontwikkeld voor opslag en verwerking van biomassa. Laagwaardige biomassa komt vrij in de landbouw, tuinbouw en bosbouw en tevens uit de foodindustrie. Het vindt een toepassing in bijvoorbeeld de compost- of biogas-productie. Door de aandacht voor een meer circulaire economie worden steeds meer toepassingen ontwikkeld, zoals de productie van bioplastics, karton of voedereiwit uit biomassa.

MEER INFORMATIE? NEEM CONTACT OP

Betere verwaarding biomassa

Door biomassa snel en anaeroob op te slaan blijven waardevolle nutriënten behouden.

Geen Leksappen

De slurf die rondom dicht is voorkomt weglekken van waardevolle sappen.

Flexibel en veelzijdig

Mobiel systeem naar het product brengen. Voorkomen van onnodige transportbewegingen.

Bio Bagging Bokashi

Bokashi is het Japanse woord voor “goed gefermenteerd organisch materiaal”. Het is de meest efficiënte wijze om organisch restmateriaal terug te geven aan de bodem. In tegenstelling tot compostering is er nagenoeg geen CO2-uitstoot en wordt de energie behouden! Door organisch restafval te fermenteren, bespaart u afvoerkosten en creëert u de optimale voeding voor uw bodemleven. De kosten om Bokashi te maken zijn lager dan de totale kosten om het materiaal af te voeren en nieuwe bemesting aan te voeren. Bokashi kan van nagenoeg elk type vers organisch materiaal gemaakt worden. Voorbeelden zijn: (drijf)mest, gras, riet, bladeren, snoeisel, bloembollenafval, ondermaatse aardappelen, uien- en witlofresten. Houtachtige materialen zijn alleen na hakselen geschikt.

Bio Bagging machines voor Bokashi zijn voorzien van apparatuur waarmee de receptuur goed kan worden verdeeld over het restmateriaal (gras, stro, plantenresten, etc. De perswals in de Feedtuber perst het restmateriaal met toevoegingen onder hogedruk in de folieslurf. De slurf is rondom lichtdicht waardoor het materiaal 8 tot 10 weken zuurstofarm kan fermenteren. Afdekken van de hoop is niet nodig. Dit levert een arbeidsbesparing op en bovendien is het beter voor het milieu omdat aan de onderzijde geen sappen naar de bodem kunnen weglekken.

Download de folder
  • Behoud van mineralen

  • Milieuvriendelijk (minder CO2 en NH3 uitstoot)

  • Besparing afvoerkosten organisch materiaal

  • Optimale fermentatie door dichte slurf

  • Geen leksappen

  • Optimale voeding voor het bodemleven

Bio Bagging Bokashi Bekijk www.biobagging.nl voor meer informatie

Bio Bagging opslag

Met een BioBagger kan laagwaardige biomassa bij de leverancier duurzaam tot 2 jaar stabiel in folieslurven worden opgeslagen tot het bij een verwerker nodig is. Hiermee ontstaat een flexibel systeem waarmee biomassa in hoogwaardige kwaliteit als grondstof kan dienen in verwerkingsprocessen. Ook kunnen tijdens het persen en afloop gecontroleerd sappen worden onttrokken aan het materiaal, die verder kunnen worden verwerkt in de keten. Hiermee wordt het verwaarden van biomassa als geheel (vezel en sappen) op eenvoudige wijze haalbaar.

Download de folder
Meer informatie? Neem nu contact op