Feedtuber ontwikkelt een grotere tunnel diameter voor toepassing op haar machines, maar wil er 100% zeker van zijn dat de kwaliteit van het in de slurven geperste product nog steeds van hoge kwaliteit is. De vraag is of het bestaande perssysteem van de Rotortuber in staat is het materiaal in de gehele slurf zodanig kan verdichten dat voldoende zuurstof kan worden verwijderd en een goed fermentatieproces kan worden verkregen. Met andere woorden een grotere diameter folieslurf toepassen mag onder geen voorwaarde ten koste gaan van de kwaliteit van de werking van het systeem van inslurven.

Leveranciers van folieslurven hebben aangegeven dat de maximale diameter van folieslurven op de Europese markt op dit moment 3,60 meter is. Feedtuber wil een prototype tunnel produceren waarop deze diameter toegepast kan worden. De ontwikkeling wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit de VIA regeling van Samenwerkingsverband Noord Nederland.