Feedcenter B.V., Triolet B.V. en Loonbedrijf De Weper v.o.f. ontwikkelen gezamenlijk een prototype van een perssysteem op basis van een rotor waarmee gras en biomassa kan worden verwerkt die veel structuur heeft.

Er zal een nieuw opvoersysteem voor de stortbak worden ontwikkeld. Het huidige ontwerp met bodemketting is niet geschikt voor structuurrijke producten. Producten blijven haken in het retoursysteem van de opvoerbak en verbuigen op deze manier de dwarslatten in de bodem opvoerketting. Dit zal leiden tot forse schade in de machine.

Daarnaast zal een nieuw perssysteem worden ontwikkeld. Het bestaande perssysteem dat gebruik maakt van een vijzel is niet in staat structuurrijke producten strak in een folieslurf te persen. Er is teveel sprake van ongelijke vulling en daarmee luchtinsluiting, hetgeen tot bederf tijdens de opslag leidt. Dit is funest voor de werking van het systeem. Langdurige bewaring van gewassen en biomassa is alleen mogelijk zonder insluiting van zuurstof (anaeroob).

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).