Advies voor het inkuilen van Bietenperspulp – 2016

De komende weken word er volop Bietenpulp geperst door de Feedtuber.
Van de start op 19 september tot het einde van het seizoen zullen er tienduizenden tonnen in een folie slurf opgeslagen worden. Mocht u een slurf besteld hebben dan is het vooraf goed om een aantal zaken te weten zoals de benodigde ruimte en wanneer je nou precies mag uitkuilen.

De plek

 • Voor het maken van een slurf is een locatie nodig van minimaal 4 meter werkbreedte i.v.m. met de werkbreedte van de machine
 • De slurf zal ca. 3,5 tot 4m breed worden
 • De ondergrond moet (semi) verhard en schoon zijn. Geen scherpe delen die de folie kunnen beschadigen.
 • Ook de tractor moet op de verharde ondergrond moeten kunnen rijden. Eventueel kan deze ook op tijdelijk gelegde rijplaten rijden.
 • In de slurf wordt per lopende meter ca. 4,5 ton pulp geperst
 • Minimale lengte nodig voor vrachtwagen en machine in lengterichting bij de laatste vracht is 23meter

Het maken van de slurf

 • voor voldoende afkoeling en om thermisch structuurverlies, als gevolg van langdurige hoge temperatuur in de kuil, tegen te gaan we temperatuur van de kuil gemiddeld met 1 à 2°C per dag;
 • Sluit de slurf na het inkuilen goed af. Rol het uiteinde van de slurf een paar keer op. Vouw daarna de beide uiteinden naar binnen en breng een laag grond op het uiteinde.

Eenmaal ingekuild

 • Zorg dat het ontluchtingsventiel is geplaatst aan het uiteinde van de slurf, daar waar de machine geëindigd is. Sluit de klep na 2 a 3 dagen. Wanneer hierna nog sprake is van gasvorming in de slurf (slurf bolt op), open dan het ventiel nogmaals en sluit steeds na 1 dag.
 • Laat de slurf minimaal 6 weken na het inkuilen gesloten. Dit is noodzakelijk om het omzettingsproces in de kuil en de gestage temperatuurdaling goed te laten verlopen en een stabiele kuil te verkrijgen. Een optimale pH waarde van de perspulp wordt bereikt na enkele dagen bij volledige afsluiting van de kuil. De verzuring moet zich vervolgens stabiliseren. Voor een volledige stabilisatie van de perspulp is het aan te bevelen 6 weken te wachten met het openen van de perspulpkuil.

Het beheren van de slurf

 • Voorzie de kuil van een beschermkleed wanneer sprake kan zijn van vogelschade.
 • Controleer de slurf regelmatig op beschadigingen en repareer die met tape indien noodzakelijk

Het uitkuilen

 • Zodra een slurf wordt opengemaakt wordt deze opnieuw blootgesteld aan zuurstof.
 • Hanteer een uitkuilsnelheid van minimaal 25 cm per dag.
 • Leg 2 banden over de kuil met aan iedere zijde een gewicht om de folie strak op de kuil te houden
 • Houdt het uitkuiloppervlak altijd glad. Een ruw oppervlak leidt tot schimmelvorming
 • Houdt de omgeving rond het uitkuiloppervlak schoon om vervuiling van de pulp te voorkomen
 • plaatsen die gevaar lopen om besmet te worden door schimmels eventueel te behandelen met verdund propionzuur (1,5 l aan 25 %/m2) om de schimmelontwikkeling te vertragen.